1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Hướng dẫn cắt các kiểu tóc thông dụng

DVD dạy cắt tóc bằng tiếng Việt, hướng dẫn cắt sấy từng bước chi tiết, bao gồm 14 kiểu tóc thông dụng :

01 Tóc ngang tầng không mái, 02 Tóc ngang thường mái hất, 03 Tóc ngang sole mái sole, 04 Tóc ngang đổ caré ót, 05 Tóc ngang đổ sole ót, 06 Tóc nam cắt bằng kéo, 07 Tóc sitol, 08 Tóc sitol sole, 09 Tóc tém Nhật có uốn, 10 Tóc tém sole, 11 Tóc tém mái dài, 12 Tóc bung, 13 Tóc bồ câu, 14 Tóc dài chiếc lá.

tocviet

tocviet2

Trọn bộ 2 DVD : 200.000đ

Mã số : H021